VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud máte půdorysy domu (sklep, patro, podkroví), stačí je nafotit telefonen, aby byly čitelné rozměry.

Popis konstrukce

Z jakého druhu zdiva je dům postaven (plná cihla pálená, děrovaná cihla, plynosilikátová bílá/šedá cihla...).

Popis zateplení

Jak je zateplená fasáda - kolik cm izolace? Jak je zateplený strop/střecha - kolik cm izolace? Jaká jsou na domě okna (plastová, kastlová, euro okna...)? Jak je zateplená podlaha?

Nemám výkresy

Pokud nemáte výkresy, udělejte náčrt domu s rozměry a uveďte celkovou plochu oken + co nejdetailnější popis konstrukce.

Jak zaplatím za výpočet?

Výpočet tepelné ztráty domu Vám zašleme emailem i s fakturou, kterou nám následně uhradíte.

Jak dále postupovat

Všechny požadované podklady a přesnou adresu nám prosím zašlete s žádostí o výpočet tepelné ztráty na email : info@tepelna-ztrata.cz

Volejte: 777 898 748
TOP